Governing Body

Members  
Dr Paul Peter President
Dr O J Paulson Vice President
Dr John Mathews Secretary
Dr Jayan Mannath Treasurer
Dr M K Ajith Past President
Dr Job Cyriac Joint Secretary
Dr Reji Jayan Social Secretary
Executive members  
Dr. Haseena Amiruddin
Dr Sailesh Shanker
Dr KM Amiruddin
Dr.Shobha George
Dr Anthony Thomas
Dr C J George
Dr.Sandhya Arackel
Dr.Prasanth Nair
Dr. K. Vijayalakshmi
Dr.Suresh Chandran
Dr Thomas Kadicheeni
Dr P K Venu
Prof Mohan George
Dr Joy Thalakottur
Dr David Nelson Vithayathil
Dr Bijil Simon
Dr Rajan George